EMAİL BİLGİLERİ info@ardesavguvenlik.com.tr

7/24 WHATSAPP
0549 765 50 01

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pzt - Cm 08:30 - 19:30

TEKLİF İSTEYİN
TEKLİF İSTEYİN

Özel Güvenlik Görevlisi Olmak

0212 551 67 68
info@ardesavguvenlik.com.tr

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun
Madde-10
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2- (Değişik: 21.04.2005/5335-23c)
a: Silahsız Görev yapacaklar için; En az 8 (Sekiz) yıllık ilköğretim veya Orta Okulu mezunu olmak, 18 Yaşını doldurmuş olmak.
b: Silahlı olarak Görev yapacaklar için; En az Lise ve Dengi okulu mezunu olmak 21 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, Ağır hapis veya 6 (Altı) aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devam eden Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlama, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık yapmak, ırza tasallut, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü olmamak.
4- Kamu haklarından yasaklı olmamak.
5- Görevin yapılmasına engel olabilecek Vücut hastalığı ile Özürlü bulunmamak.
6- 14. Maddesinde Belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimi Başarı ile tamamlamış olmak.

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ KURS KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1- 4 Adet vesikalık Fotoğraf
2- Diploma Sureti
3- İkamnetgah Belgesi
4- Nüfus Cüzdanı Sureti
5- Özel Güvenlik olabilir ibareli Sağlık kurul raporu (Silahlı, Silahsız belirtilecek)
7- Sabıka Kaydı

TEMEL EĞİTİM SÜRELERİ
1- Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitimi 120 Saat
2- Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimi 100 Saat
3- Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi   60 Saat
4- Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi    50 Saat
5- Silahlı Özel Güvenlik Fark Eğitimi    40 Saat

ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, Her insanın temel hakkı olan daha güvenilir, daha temiz, daha iyi, daha güzel, ortamda yaşamasını temel felsefe edinen, yüksek kalite anlayışının hakim olduğu bir güvenlik kavramı öne çıkarılarak, işletmelerin Özel Güvenlik personeli ihtiyaçlarını temin etmektir.

ARDESAV İnovasyonu itici güç olarak kullanarak, Özel Güvenlik görevlisinin sorumlu olduğu proje de nokta hizmetinin en iyi şekilde denetim, kayıt ve takip görevlerini devamlı olarak en iyi şekilde yapabilmesi amaçlandırmış, kalite programı dahilinde, Eğitim, Denetim faaliyetlerini Ödüllendirme sistemi ile pekiştirmiştir.

 

ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; 5188 Sayılı Yasa ile yeniden şekillenen özel güvenlik sektörü içindeki deneyimimiz ve kabiliyetimizle, toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak; bilgi çağının gerektirdiği duyarlılık ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda, elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı eğitim programları ile personeline aktarıp, hatasız hizmet vermeyi planlayarak; saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla sektöründe aranan markası olmaktır.