EMAİL BİLGİLERİ info@ardesavguvenlik.com.tr

TELEFON
444 4 696

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pzt - Cm 08:30 - 19:30

TEKLİF İSTEYİN
TEKLİF İSTEYİN

ÖZEL GÜVENLİK KONTROL TAKİP KAYIT FORM VE DEFTERLERİ

444 4 696
info@ardesavguvenlik.com.tr

KAYIT DEFTERLERİ VE FORMLAR 
ISO 9001:2000 Kalite Güvence Yönetim Sistemine Sahip olan ARDESAV Güvenlik Hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerini; Yazılı Talimatlar, Prosedürler, Görev tanımları, Formlar ve Kayıt defterleri kullanarak, Sistem dâhilinde yürütülmektedir.

VARDİYA DEVİR TESLİM DEFTERİ : Özel Güvenlik Görevlisi Nöbet veren ve Nöbet Alan personel tarafından devir teslim yapılarak imza altına alınan defterdir. Özel Güvenlik Görevlisi Demirbaş malzeme - teçhizat devri, Olay Özeti, Özel Görev talimatı dışında verilen talimatların kaydı yapılarak bir sonraki nöbetçiye bildirilmesini sağlayarak imza altına alınır.

ZİYARETÇİ TAKİP KAYIT DEFTERİ : Özel Güvenlik Hizmeti verilen Projelerimizde Hizmet Alan ın talebi doğrultusunda, Tesis yaya ve araç Giriş-Çıkış noktalarında Özel Güvenlik Görevlisi tarafından kayıt alınan defterdir. Tesise gelen ziyaretçilerin, Ziyaret edilen kişi tarafından giriş onayı verildikten sonra Ziyaretçinin adı soyadı, T.C Kimlik No., Araç ile geldiyse araç plakası, ziyaret edilen kişi bilgileri, Giriş tarihi ve giriş saati not alınır, Ziyaretçi çıkışı sırasında Çıkış tarihi ve saati kayıt defterine yazılarak kayıt kapatılır. Bu uygulama ile Tesise gelen Ziyaretçilerin, Kimlik bilgileri, ziyaret edilen kişi ve araç bilgileri sayesinde ziyaretçinin aracı ile ilgili bir durumda adresinde kendisine haberdar etme imkânı oluşmaktadır. Diğer taraftan Tesis açılış ve kapanış saatlerinde tesis içerisinde kalan veya çıkış yapmayan ziyaretçilerin tespiti sağlanır. 

ARAÇ TAKİP KAYIT DEFTERİ :  Özel Güvenlik Hizmeti verilen Projelerimizde Hizmet Alan ın talebi doğrultusunda, Tesis araç Giriş-Çıkış noktalarında Özel Güvenlik Görevlisi tarafından kayıt alınan defterdir. Tesise gelen Araçların, Ziyaret edilen kişi tarafından giriş onayı verildikten sonra Araç Şoförünün adı soyadı, T.C Kimlik No., veya bir Firma adına giriş yapıyorsa Firma adı, araç plakası, ziyaret edilen kişi bilgileri, Giriş tarihi ve giriş saati not alınır, Aracın çıkışı sırasında Çıkış tarihi ve saati kayıt defterine yazılarak kayıt kapatılır. Hizmet Alan bu uygulama sırasında ek olarak aracın irsaliye kontrolü, araç kasa kontrolünü ek olarak talep edebilir.

ÖZEL GÜVENLİK OLAY DURUM RAPORU  : Özel Güvenlik Görevlisi tarafından kendisine tebliğ edilmiş Özel Güvenlik Genel ve Özel Görev talimatları doğrultusunda tespitini yapmış olduğu, meydana gelen olayları ve durumların bildirimini yapmış olduğu, 2 Nüshalı Otokopili defterdir. Otokopili olmasının amacı Asıl Nüsha yönetime teslim edilirken diğer nüsha ile Olayın durumu takip edilmekle birlikte, Rapor numaralarına göre olay sınıflandırılmaları yapılmaktadır. 

ÖZEL GÜVENLİK HAFTALIK FAALİYET RAPORU : Her hafta Pazartesi Günleri olmak üzere sunulan faaliyet Raporu dur. Rapor içeriğinde geçen 7 günlük zaman diliminde meydana gelen olay raporları rapor numaralarına göre özet olarak sunulur, Proje Bünyesinde çalışan personel sayısı, kadro sayısı, izinli, raporlu veya eksik personel sayısı belirtilerek personel durum bilgisi ile projede aktif faal veya arızalı teçhizat ve ekipmanların durumu belirtilir. 

ÖZEL GÜVENLİK AYLIK FAALİYET RAPORU : Ay içerisinde sunulan Özel Güvenlik haftalık faaliyet raporların bütünüdür. Sunulan Haftalık Raporlarda belirtilen aksaklıkların giderilip giderilmediği, Meydana gelen Raporlamalardaki aksaklıkların hangi sıklıklarla tespit edildiği Aylık Faaliyet raporunda karşılaştırılması yapılabilmektedir. 

ÖZEL GÜVENLİK GÜNLÜK KONTROL FORMU : Gündüz ve Gece Vardiyalarında ayrı olarak Özel Güvenlik Görevlisi tarafından hazırlanan Kontrol formudur. Gündüz Vardiyasında; Açık kalan elektrik sistemleri, Yangın dolapları, yangın tüpleri ulaşılabilirliği, Acil Çıkış kapıları ön ve arkası malzeme olmaması kapı koridorlarının boş tutulması, otopark araç ve park kontrolleri vb. gibi kontroller yapılır. Gece Vardiyasında; yanmayan aydınlatmalar, açık bırakılan kapılar ve tasarruf nedeniyle sebepsiz yanan aydınlatmalar vb. kontroller Hizmet Alan ile yapılan Özel Güvenlik Talimatı ile genişletilebilir. 

ÖZEL GÜVENLİK KURUM İÇİ UYGUNSUZLUK TESPİT TUTANAĞI :  Disiplin Prosedürü ile Özel Güvenlik Görevlisine, Özel Güvenlik Amiri , Müdürü ve Yöneticisine tebliğ edilen Görev alanı ve süresince yapılmaması gereken durumların meydana gelmesi halinde Özel Güvenlik Görevlisi ve Yöneticisi tarafından tanzim edilen Tutanak nüshasıdır. Tutanağın tanzimi ile adı geçen Özel Güvenlik Görevlisi, amiri, müdürü, yöneticisi hakkında tahkikat yapılarak Disiplin Prosedüründe belirtilen soruşturma, Karar ve yaptırım süresi başlamış olur.

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME DEFTERİ : Şirket Yöneticilerimiz tarafından yapılan denetlemelerde kayıt altına alınır. 2 Nüshalı Otokopili defter üzerinde, Değerlendirme notu ile yapılan liste üzerinde Özel Güvenlik Görevlisinin Görevine, Talimatlara hâkimiyeti, Kayıt Formlarının güncel olarak takibi yapılıp yapılmadığı, Özel Güvenlik Görevlisinin Disiplin Prosedürüne uygun hareket edip etmediği yerinde kontrol edilerek not verilir. Denetleme ve Personel Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme Notları baz alınarak, Özel Güvenlik Görevlisinin durumu değerlendirilir, Görev devamı veya Ödüllendirme üzerinde karara varılır. 

ÖZEL GÜVENLİK PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU : Proje Yönetimi veya Merkez Operasyon Yönetimi tarafından Planlı olarak 3 ayda bir yapılan Plansız olarak Gerekli olduğu düşünüldüğünde plan haricinde yapılan Personel Değerlendirme toplantılarında kayıt altına alınan Formdur. Özel Güvenlik Görevlisinin Projeye ve Takım çalışmasına olan uyumu, Genel olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve mevzuatlarına hâkimiyeti, Görev ve Disiplin talimatlarına uyumu göz önünde bulundurularak Not verilir. Özel Güvenlik Görevlisinin; Personel Değerlendirme Formu ve Denetleme Formları üzerinde bulunan Personelin Not ortalaması baz alınarak, Göreve devamı veya Ödüllendirme yapılması üzerinde karara varılır. 

ÖZEL GÜVENLİK ANAHTAR TAKİP FORMU :Özel Güvenlik Görevlisi Nokta Nöbet yerlerinde bulunan, Günlük Rutin devir teslimi yapılarak muhafaza edilen Anahtarların Teslim Tesellüm yapılarak kayıt altına alındığı formdur. Bu formun takibi ile Verilen anahtarın kimde olduğu hangi saatlerde Özel Güvenlik Görevlisinden teslim aldığı teslim ettiği veya eksik Anahtarın en son kimin kullandığı tespit edilir.

ÖZEL GÜVENLİK BULUNTU EŞYA KAYIT VE TESLİM FORMU : Özel Güvenlik Görevlisi tarafından veya herhangi bir şahsın, sahipsiz bir eşyayı bularak Güvenlik Birimine teslim edilmesi ile bu form doldurulur. Bulan kişinin ve teslim alan Özel Güvenlik Görevlisinin bilgileri ile Eşyanın temel özellikleri, Bulunduğu alan bilgileri, Bulunduğu tarih ve saat kayıt edilerek formun bir örneği ile bulunan eşya muhafazaya alınarak, Diğer form buluntu eşyanın sahibinin müracaatında kontrol edilmek üzere dosyalanır. Eşya sahibi müracaatında aynı form üzerinde bulunan Teslim Tesellüm paragrafları doldurularak Eşya sahibinin bilgileri alınarak kayıt edilir Eşyanın teslimi sağlanır. Buluntu Eşya kayıt formunun bir nüshası ile muhafaza altına alınması, Dosyada bulunan diğer formlar ile Periyodik dönemlerde Muhafazada bulunan Eşyaların kontrolünde birebir sayım yapılmasını sağlar. 

ÖZEL GÜVENLİK KAYIP ÇALINTI EŞYA BİLDİRİM FORMU :Proje alan ve sınırları içerisinde Kayıp ve Çalıntı bildiriminde bulunan Kişi tarafından kayıt altına alınan formdur. Form üzerinde Kayıp ve Çalıntı bildirimi yapılan eşyanın bildirimini yapan kişi bilgileri, Eşyanın temel özellikleri ve bilgileri, kayıp veya çalındığı düşünülen alan bölge bilgileri ve olayın gerçekleştiği saat bilgileri doldurulur. Ek olarak Kayıp Çalıntı bildirimi alan Özel Güvenlik Görevlisi tarafından Form üzerinde bulunan Paragraflarda yer alan, Kayıp Çalıntı bildirimi verilen alan üzerinde o sırada çalışan personel bilgileri kayıt edilir. Form üzerinde belirtilen bilgiler doğrultusunda, Kamera Kayıtları incelenerek aynı zaman zarfında o bölgede görevli olan personeller ile görüşme yapılarak Kayıp Çalıntı bildirimi yapılan eşya hakkında bilgi toplanır ve arama programı verilen bildirimler dâhilinde yapılır. 

ÖZEL GÜVENLİK ENVANTER VE BAKIM FORMU :  Projelerde bulunan Teçhizat ve Teknik Ekipmanın Periyodik dönemlerde, Sayımı ve çalışabilir durumları kontrol edilerek, Arıza veya verim sağlanamayan ekipmanın Servise gönderilerek tamir edilmesi kullanılabilir hale getirilmesi sağlanır. Bu uygulama ile Projelerde Günlük kullanım haricinde Muhafazada bulunan ve Günlük kullanımda bulunan Teçhizat ve teknik ekipmanın anında kullanım imkânını sağlamaktır.

GÜNLÜK İZİN TALEP FORMU : Projelerde Özel Güvenlik Görevlilerinin, Ani ve İhtiyaç durumlarında görev yerinden ayrılmasını zorunlu kılan durumlarda Kullanılan Formdur. Bu form ile Özel Güvenlik Görevlisinin Projeden ayrılma sebebi, Tarihi, Saati ve aynı gün içerisinde dönecekse aynı günün tarihi yazılır. Dönüş saati Proje Görevli Özel Güvenlik Amiri, Güvenlik Müdürü veya yokluğunda Proje Yönetimi tarafından takip edilerek not edilir. Bu form ile Projeden ayrılan personelin dışarda herhangi bir kaza geçirmesi, suça karışması, görev devamsızlığı konusunda yazılı olarak kayıt tutulmasını sağlar. 

EĞİTİM KATILIMCI VE DEĞERLENDİRME FORMU: Planlı veya Plansız olarak yapılan Eğitim toplantılarında, Eğitim veren Yöneticimiz tarafından konu edilen Eğitim toplantısı sonrasında Özel Güvenlik Görevlisine tebliğ tebellüğ edilen formdur. Bu form ile verilen eğitim katılımcı Özel Güvenlik Görevlilerinin konu üzerindeki hâkimiyeti ve Eğitimi veren Yönetici hakkında Eğitim süresindeki açıklayıcı ve kolay anlaşılır olup olmadığı konusunda kanaatleri değerlendirmeye alınır. Bu form ile amaç Özel Güvenlik Görevlilerinin kendisine bildirilen eğitimi kolay ve anlaşılır anlatımıyla, Eğitim konularına hakim olmasını sağlamak. Gerektiğinde aynı eğitimi Başka bir eğitimci ile tekrarlamak, Eğitim konusuna müteakip katılımcının, farklı tarzda hareket etmesi halinde yazılı olarak eğitim ile kendisine tebliğ edildiğini, Eğitim veren hakkındaki kanaatinin açıklayıcı ve anlatıcı olduğunu tebliğ ettiğini konular hakkında habersiz olmasının mümkün olmadığını belgelemektir. Kullanılan formlar Görev yapılan Projelerin İhtiyaçlarına göre çeşitlilik göstermektedir. İhtiyaç ve Risk Görülen durumlara göre Denetim ve Kontrol Formları hazırlanarak uygulamaya dâhil edilir. 

Sizlere daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek icin sitemizde çerez konumlandirmaktayiz, kullanmaya devam ettiginizde çerezler ile toplanan kisisel verileriniz Veri Politikamiz / Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuatina uygun olarak kullanilacaktir.

ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, Her insanın temel hakkı olan daha güvenilir, daha temiz, daha iyi, daha güzel, ortamda yaşamasını temel felsefe edinen, yüksek kalite anlayışının hakim olduğu bir güvenlik kavramı öne çıkarılarak, işletmelerin Özel Güvenlik personeli ihtiyaçlarını temin etmektir.

ARDESAV İnovasyonu itici güç olarak kullanarak, Özel Güvenlik görevlisinin sorumlu olduğu proje de nokta hizmetinin en iyi şekilde denetim, kayıt ve takip görevlerini devamlı olarak en iyi şekilde yapabilmesi amaçlandırmış, kalite programı dahilinde, Eğitim, Denetim faaliyetlerini Ödüllendirme sistemi ile pekiştirmiştir.

 

ARDESAV Koruma ve Özel Güvenlik Hizmetleri olarak; 5188 Sayılı Yasa ile yeniden şekillenen özel güvenlik sektörü içindeki deneyimimiz ve kabiliyetimizle, toplumsal sorumluluğun bilincinde olarak; bilgi çağının gerektirdiği duyarlılık ve modern yaşamın ihtiyaçları doğrultusunda, elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı eğitim programları ile personeline aktarıp, hatasız hizmet vermeyi planlayarak; saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla sektöründe aranan markası olmaktır.